Print Friendly, PDF & Email

Skalní hřiby

Skalní hřiby

Zde jsou vypreparovány celé 2 periody proměn sedimentu čili proměn klimatického (hydrologického) režimu v době jejich ukládání. Tvrdší vrstvy působí jako pokličky chránící méně odolné vrstvy pod sebou před odplavením.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *