Print Friendly, PDF & Email

Paprika a Herinek

Paprika a Herinek

Teplických skalách se nachází věž proslavená hlavně vysokou kolmou jižní stěnou s několika extrémními cestami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *